To zależy od Pana/Pani. W każdej chwili można zrezygnować z członkostwa. Ponadto brak płatności za składkę skutkuje wykreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

Oczywiście.

Nie, możemy spotykać się u Pana/Pani.

Z przydzielonym opiekunem, z sekretariatem lub z którymś z członków Zarządu Stowarzyszenia.

W oparciu o opinie naszych biegłych, tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu, orzecznictwo sądowe, nasze doświadczenie w analogicznych sprawach, rachunki oraz informacje o utracie dochodu. Słuchamy też Pana/Pani opinii.

Udzielimy odpowiedzi po zapoznaniu się z dokumentacją. Zrobimy to oczywiście bezpłatnie.

Tak, jest to jeden z elementów związany ze szkodą.

Tak, zapewniamy pomoc psychologa i prawnika, prowadzenie sprawy ofiary przed instytucjami państwowymi, prokuraturą, policją, sądem oraz możliwość finansowania biegłych, transportu czy wyżywienia.

Tak, jest to podstawowa czynność w przypadku ubiegania się odszkodowanie z tego tytułu.

Tak, należy wypełnić odpowiedni wniosek.

Tak, członkowie Stowarzyszenia nic nie płacą.

Nasi biegli lekarze, do których trafia każda sprawa związana z utratą zdrowia, oraz firma ubezpieczeniowa.

Tak, to jeden z etapów reprezentowania Pana/Pani przez Stowarzyszenie.

Za pracę adwokata płaci Stowarzyszenie.

Nie da się określić ściśle ram czasowych, czasem kilka miesięcy, a te bardziej skomplikowane – nawet kilka lat.

Nie ponosi Pan/Pani kosztów w tej sytuacji.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy na likwidację szkody. Jeśli wypłata przedłuża się, możemy skierować sprawę do sądu.

Jeżeli odszkodowanie trafia na konto Stowarzyszenia – w terminie 3 dni.

Nie, można ustalić inny sposób wypłaty odszkodowania.