Odbyły się dni otwarte w Stowarzyszeniu . Wiele osób nas odwiedzających skorzystało z bezpłatnych porad prawnych i konsultacji lekarskich ( chirurg, laryngolog , dermatolog, internista), przy okazji kilkoro z odwiedzających zleciło na prowadzenie spraw. Ciekawa sytuacja wynikła w jednej z prowadzonych przez nas spraw błędu medycznego . Podczas postępowania w prokuraturze nasi prawnicy wykryli fakt fałszowania dokumentacji medycznej. W związku a tym konieczne było wszczęcie kolejnego postępowania karnego ( niestety nawet do takich czynów potrafią się uciec ludzie chcący ukryć swoje niedbalstwo i błędy).