Lipiec
Wygraliśmy sprawę o rentę dla naszego członka , który uległ wypadkowi przy pracy a jego pracodawca twierdził iż w związku z tym ze dostaje rentę z ZUS to od nich nic mu się nie należy. Przykro że z tą sprawą trzeba było iść do sądu tym bardziej że pracodawca to ogromna firma o zasięgu międzynarodowym. Niestety widać ze i takie firmy chcą na pracownikach nielegalnie zaoszczędzić.
Zakończyła się kolejna sprawa poszkodowanego w hali MTK , jak i w poprzednich przypadkach sąd zasądził odszkodowania od Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości na której położona była hala. Niestety Prezydent Miasta Chorzowa jako przedstawiciel Skarbu Państwa tego nie dostrzega i odmówił kolejnym osobą wypłat- widocznie ma pieniądze na koszty sądowe.

-Co roku w naszym kraju jak wynika z badań statystycznych w wyniku błędów lekarskich ginie ponad 20.000 osób a prawie drugie tyle odnosi obrażenia wskutek niewłaściwego leczenia , czy też niewłaściwej diagnozy. Czy da się tego uniknąć??? Z wieloletniego doświadczenia prowadzonych przez Stowarzyszenie spraw przeciwko lekarzom wydaje się że można owe błędy ograniczyć. Niestety wymaga to nie tylko zmiany podejścia lekarzy, ale także zmiany systemu . To system umożliwia lekarzom pracę w wielu miejscach jednocześnie, co prowadzi do zmęczenia , znużenia, i znieczulicy oraz podchodzenia do pac jęta jak do natręta który czegoś tam chce . Znamy z opowieści naszych członków sytuacje kiedy na izbie przyjęć czeka się na lekarza parę godzin, kiedy podczas weekendu na oddziale zamiast 3-4 lekarzy dyżuruje jeden , kiedy przesuwane są zabiegi z uwagi na brak personelu, kiedy nie przeprowadza się wszystkich koniecznych badań z uwagi na brak specjalistów. Do tego dochodzi niewyspanie lekarzy ich drażliwość, niestety i często arogancja i lenistwo a także brak zlecania badań z uwagi na koszty, powielanie błędnej diagnozy , nie wysłuchiwanie pacjentów i ich rodzin i ogólna znieczulica i pogoń za pieniędzmi, na szczęście nie dotyczy to wszystkich.Jak z tym można walczyć żeby ograniczyć możliwość wystąpienia błędów medycznych??

Już gdzieniegdzie w procedury medyczne wprowadzana jest karta okołooperacyjna ( patrz : www.tvs.pl ) czy to wystarczy ??
-Ograniczyć trzeba ilość godzin pracy lekarzy i personelu medycznego do jednego max dwóch miejsc pracy .
-Zgłaszać wszystkie nieprawidłowości zarówno w leczeniu jak i zachowaniu lekarzy i personelu medycznego.
-Pokonać wreszcie barierę solidarności zawodowej lekarzy , zmienić kodeks zasad etyki lekarskiej w tym zakresie.
-Nie bać się kierować spraw do sądu, z naszej praktyki wynika iż zarówno sądy jaki biegli sądowi coraz bardziej i wnikliwiej przyglądają się podejrzeniom błędów medycznych, mimo że sprawy trwają długo to jednak są wygrywane.
-Przede wszystkim starać się konsultować swój przypadek medyczny z kilkoma lekarzami, biegłymi- nie zawsze bowiem fakt niepoprawienia się stanu zdrowia a nawet pogorszenia się po leczeniu jest błędem medycznym

Czerwiec
– odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie które zatwierdziło sprawozdanie finansowe i udzielił Zarządowi absolutorium.
– po kilkuletnich bojach sadowych wygraliśmy kolejne 2 sprawy dotyczące błędów medycznych. W jednej z nich lekarz został także skazany w procesie karnym gdzie nasza członkini zastępowana przez Radce Prawnego Stowarzyszenie było oskarżycielem posiłkowym.
– zapadł także ciekawy wyrok dotyczący prowadzonej przez nas sprawy Pana któremu firma ubezpieczeniowa z poniesione obrażenia wypłaciła 5000zł przyjmując 8 procentowy uszczerbek na zdrowiu. Po postępowaniu sądowym gdzie biegli uznali 35% uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel musi dopłacić ponad 80 tys złotych. To jawnie pokazuje jakich to „ fachowców” zatrudniają firmy ubezpieczeniowe do likwidacji szkód.

Marzec
– wygraliśmy sprawę Członka naszego Stowarzyszenia potrąconego przez samochód, gdzie zwiększone zostało odszkodowanie o ponad 40 000zł, gdyż firma ubezpieczeniowa nie zauważyła, że w zdarzeniu stracił on śledzionę.
– zakończyła się także sprawa Członka stowarzyszenia, który został potrącony jadąc na rowerze. Sąd dodatkowo przyznał mu ponad 50 000zł.
– w imieniu 4 członków Stowarzyszenia, w związku z podejrzenie błędu medycznego, złożyliśmy doniesienia do prokuratury na niewłaściwe postępowanie lekarzy i placówek medycznych. Dotyczy to chociażby sytuacji, gdzie osoba przebywając przez tydzień w szpitalu nie miała przeprowadzonych żadnych badań, zapalenie oskrzeli przerodziło się w zapalenia płuc, co doprowadziło do śpiączki. Inne doniesienie dotyczy kobiety, której podczas operacji przecięto pęcherz i tego nie zauważono, podobnie jak u mężczyzny, gdzie nie zauważono pęknięcia śledziony, a także sprawy młodej dziewczyny, której dentysta leczył zdrowe zęby.

Luty
– w sądzie zakończyła się kolejna sprawa, która obrazuje w jaki sposób firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania. Mianowicie Członek naszego Stowarzyszenia otrzymał od firmy ubezpieczeniowej 16 000zł i przyznano mu 8% uszczerbek na zdrowiu.
Po skierowaniu przez nas sprawy do sądu biegli sądowi przyznali poszkodowanemu 35% uszczerbku na zdrowiu i odszkodowanie zostało zwiększone o ponad 60 000zł.

Styczeń
– podsumowując zeszły rok i działalność Stowarzyszenia aktualnie Członkami Stowarzyszenia jest ponad 400 osób, prowadzimy 78 spraw w sądach na łączną kwotę prawie 10 mln zł. W roku 2014 pozyskaliśmy rekordowe kwoty odszkodowań dla naszych Członków – ponad 5 mln zł.
– zapadły kolejne wyroki przeciwko Skarbowi Państwa związane z poszkodowanymi w katastrofie hali MTK. Nasi Członkowie uzyskali kolejne odszkodowania i zadośćuczynienia.
Zapadł także wyrok Sądu Najwyższego dopuszczający możliwość dochodzenia roszczeń związanych z halą MTK w pozwie zbiorowym.