Grudzień
odbyło się spotkanie opłatkowe w naszym Stowarzyszeniu, na którym było obecnych 24 osoby.

Listopad
– sprawa tocząca się przez katowickim sądem, gdzie kopalnia ma zapłacić poszkodowanemu górnikowi ponad 1,5 mln zł, została skierowana do Sądu Najwyższego. Przypominamy, iż na początku kopalnia proponowała oszałamiającą kwotę 150 000 zł – jest to przykład, iż nie można odpuszczać spraw mimo piętrzących się przed nami problemów.
– wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą błędu medycznego. Tym razem sprawa dotyczyła niewłaściwego rozpoznania obrażeń po wypadku. Nasza członkini otrzymała dodatkowo 60 000zł.

Październik
Jak bardzo zaniżane są odszkodowania. Zapraszamy do przeczytania -> Dziennik Zachodni

Sierpień
Przeprowadziliśmy konsultacje medyczne dla naszych członków z psychologiem- udział wzięło 12 osób.

Tylko od początku roku wygraliśmy w sądach ponad 40 spraw osób poszkodowanych w wypadkach i błędach medycznych, gdzie uzyskaliśmy dodatkowo ponad 3 mln zł odszkodowań. To po raz kolejny wskazuje jak Firmy Ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania, oraz że warto walczyć o swoje.

Odbył się także coroczny piknik „wokandowski”. Na terenach Lotniska Muchowiec spotkali się nasi członkowie, ich rodziny, pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia.

Czerwiec
Prezes Zarzadu w programie Gość Aktualności – wypowiada się na temat błędów medycznych, fałszywej solidarności między lekarzami. Program można oglądać tutaj Gość Aktualności

Odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Przedstawiono plany na przyszłość, udzielono absolutorium zarządowi, przyjęto sprawozdanie finansowe. Skierowano odpowiednie coroczne sprawozdanie i dokumenty do KRS w Katowicach.Zapadły kolejne 2 wyroki zasadzające od Skarbu Państwa w osobie Prezydenta Miasta Chorzowa kolejne odszkodowania dla osób poszkodowanych w tragedii na Hali MTK.

Maj
Zorganizowaliśmy tzw. „ majówkę „ dla naszych członków i osób wspierających działalność Stowarzyszenia, był grill, kiełbaski , ognisko i dobra zabawa. Nie zapomnieliśmy też o osobach które nie mogły dojechać same – im zorganizowaliśmy transport. Łącznie było ponad 100 osób.

Kwiecień
Po blisko 2 letniej batalii wywalczyliśmy w sadzie odszkodowanie i rentę dla poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Firma Ubezpieczeniowa wypłaciła przed postępowaniem sadowym 50.000zł i uważała że tak zamknie sprawę. Wyrok dołożył kolejne 80.000zł z odsetkami rentę uzupełniającą w wys. 900zł miesięcznie, odsetki, koszty procesu i zwrot kosztów leczenia.

To kolejny przykład, iż należy do końca dochodzić swoich racji i nie poddać się nieuczciwym Firmom Ubezpieczeniowym.

Następna ciekawa sprawa dotyczy popełnienia błędu lekarskiego przy porodzie. Mimo, iż należało przeprowadzić cesarskie cięcie, lekarze zdecydowali inaczej co doprowadziło do nieodwracalnych zmian w mózgu dziecka z uwagi na niedotlenienie. Zarówno szpital jak i lekarze twierdzili, iż było to powikłanie, a nie błąd medyczny. Dopiero dzięki naszym działaniom, skierowaniem sprawy do prokuratury oraz mediacjom okazało się, że jednak jest to błąd medyczny. Teraz odszkodowanie zapewni dziecku właściwą rehabilitacje i szanse na normalne życie.

Marzec
W programie radiowym 1polskiego radia braliśmy udział w audycji “Bez znieczulenia” pt. “Równi i równiejsi” – o róznej sytuacji osób poszkodowanych w katastrofach.

Luty
W sprawie praktyk firm ubezpieczeniowych ograniczajacych i zanizajacych odszkodowania wypowiadaliśmy się w Tygodniku Śląsko-Dąbrowskim.

Wygralismy kolejną sprawę związaną z tragedia na hali MTK- tym razem Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chorzowa musi zapłacić naszemu członkowi ponad 50.000zł za odniesione obrażenia.

Prezes Zarządu w dniu 24.02.2014 brał udział w programie ” Dzien dobry TVN “, gdzie wypowiadał się na temat błędów medycznych i ich konsekwencji. Program można zobaczyć tutaj Dzień Dobry TVN

Zakończyła się sprawa błedu medycznego naszej członkini, sąd zasadził poszkodowanej ponad 45000zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Takiej kwoty właśnie sie domagaliśmy. 🙂

Styczeń
Rozmowa prezesa Marcina Marszołka w programie “Kawa na ławę” Polskiego Radia Katowice dotycząca pijanych kierowców.
Posłuchaj “Kawa na ławę z Marcinem Marszołkiem”

Rozmowa prezesa Marcina Marszołka w programie “Kawa na ławę” Polskiego Radia Katowice o sytuacji w Rydze – czyli o zawalonym dachu supermarketu.

Posłuchaj “Kawa na ławę z Marcinem Marszołkiem”