1. Obyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Wokanda które powołało do istnienia Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu „ WOKANDA” – Zadaniem Ośrodka jest organizowanie, propagowanie i wspieranie mediacji jako alternatywnej względem postępowań przed sądami powszechnymi metody rozwiązywania konfliktów i sporów oraz skupienie wokół tego zadania i zaangażowanie do jego realizacji osób które chcą i mogą być mediatorami. Stanowi to kolejny krok w rozwoju samego Stowarzyszenia oraz rozbudowę instytucji związanych z szeroko pojętą obsługa prawną społeczeństwa.

2. Wygraliśmy kolejne 3 sądowe przeciwko firmom ubezpieczeniowym, które w rażący sposób zaniżyły odszkodowania. Jeden z wyroków przysądził ponad 70 tys. zł gdzie firma ubezpieczeniowa określiła odszkodowania na kwotę 17 tysięcy. W innej sprawie biegły sądowy podał uszczerbek na zdrowiu naszego podopiecznego na 33% a wcześniej firma ubezpieczeniowa i jej „ lekarz” ten sam uszczerbek na zdrowiu określili na 7 %, takich przykładów w naszej działalności mamy mnóstwo. Obrazuje to jedynie powszechnie znany fakt o zaniżaniu odszkodowań przez Firmy Ubezpieczeniowe.