W lipcu udało nam się w satysfakcjonujący sposób zakończyć sprawę członków Stowarzyszenia, którzy w wypadku drogowym stracili ojca. Po postępowaniu likwidacyjnym i sprawie sądowej uzyskali oni od ubezpieczyciela 100 000zł tytułem zadośćuczynienia. Ponadto w dwóch sprawach dotyczących błędów lekarskich ubezpieczyciele już na etapie przedsądowym przyznali poszkodowanym zadośćuczynienia i odszkodowania. Pierwsza sprawa dotyczyła niewłaściwego leczenia stomatologicznego – jeszcze nie jest zamknięta, ale już na wstępnym etapie wypłacono prawie 8 000zł. Druga sprawa to błędna diagnoza lekarza jednego ze śląskich szpitali – tu nasza członkini zdecydowała się na podpisanie ugody na kwotę 40 000zł. Z praktyki wiemy, że zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe idą w zaparte, czym zmuszają osoby poszkodowane do kierowania spraw do sądu, co bardzo często odwleka jedynie konieczną wypłatę zadośćuczynienia. Jak widać jednak czasem udaje się pozytywnie zamknąć sprawę wcześniej.