Odbyło się pierwsze szkolenie dla kandydatów na Mediatorów organizowane przez Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu „ WOKANDA „ prowadzącym był Robert Kaszczyszyn Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce, certyfikowany trener, szkoleniowiec oraz doradca do spraw rozwiązywania konfliktów oraz superwizor w zakresie mediacji. Wykładowca w dziedzinie mediacji na kliku wyższych uczelniach w Polsce. Dyrektor Ośrodka wystąpił do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis 10 osób na listę mediatorów sądowych.