Polub nas na Facebooku!

O Nas

Kto może być członkiem Stowarzyszenia?
Członkiem Stowarzyszenia "WOKANDA" może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który jest poszkodowany:
-w wypadku drogowym,
-w kolizji drogowej,
-w skutek błędu lekarskiego,
-w jakimkolwiek innym wypadku,
-a także zamierza działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pomocy ofiarom
   wypadków oraz błędów lekarskich.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia "WOKANDA" należy wypełnić odpowiednie dokumenty (m.in.: deklaracje członkowską) i zgłosić się osobiście do siedziby Stowarzyszenia.

W jaki sposób Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe?
Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności przez:

-wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
-działania lobbystyczne w kierunku zmian legislacyjnych i organizacyjnych zmierzających do:
-poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
-poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych,
-rozbudowy bezpiecznej sieci dróg w Rzeczypospolitej Polskiej,
-poprawy jakości świadczeń lekarskich, zwiększenia bezpieczeństwa zabiegów leczniczych.
-poszukiwanie osób i instytucji mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym znajdujących
   się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
-działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach,
-doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną poszkodowanym w wypadkach, kolizjach drogowych
   oraz na skutek błędów lekarskich,
-reprezentację członków Stowarzyszenia w sprawach dotyczących wypadków, kolizji drogowych
   oraz błędów lekarskich,
-pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym,
-współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie
   bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków, kolizji a także osobom
   poszkodowanym w skutek błędów lekarskich,
-współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
-inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji, prowadzenie działalności
   integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i turystykę.

Jak działamy?
W zakresie naszej działalności reprezentujemy (w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa) osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, kolizjach lub wskutek błędów lekarskich, pomagamy w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia i uzyskaniu odszkodowania oraz zapewniamy obsługę prawną.

Osoby, które się do nas zgłaszają ? bardzo często są to ludzie, których nie stać na wynajęcie adwokata dochodzącego w ich imieniu właściwej rekompensaty od towarzystw ubezpieczeniowych. Ludzie ci nie wiedzą jak się poruszać w gąszczu przepisów prawnych, nie znają swoich uprawnień, traktowani jako petenci przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe cieszą się z jakiegokolwiek uzyskanego odszkodowania nie zdając sobie sprawy, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacają najniższe z możliwych kwot i liczą, że osoby te nie odwołają się do sądu i nie będą dochodzić faktycznie należnego im odszkodowania.

W ciągu 10 lat działalności zakończyliśmy ponad 1000 spraw uzyskaliśmy ponad 15 mln zł odszkodowania dla naszych członków za ból i cierpienie poniesione w wypadkach samochodowych oraz za straty materialne związane z wypadkami.
Ponadto w ramach działalności statutowej nasze Stowarzyszenie wynajmuje basen, sale rehabilitacji i siłownie, sporządza i zleca wykonywanie opinii i dodatkowych badań lekarskich, opinii biegłych rzeczoznawców z zakresu motoryzacji i ruchu drogowego, zleca także adwokatom i radcom prawnym prowadzenie spraw naszych członków.

Jednocześnie pragniemy udowodnić, iż stowarzyszenie tego typu jak nasze może funkcjonować uczciwie. Dlatego też uzyskaliśmy wpis na ogólnokrajową listę Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 49 a § 1 i 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy kodeks karny i ustawy kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 243, poz. 2426) decyzją z dnia 25 luty 2005 r.Średni miesięczny koszt utrzymania Stowarzyszenia wyniósł w roku 2010 około 10.000 zł. Koszty działalności częściowo pokrywane są z prywatnych pieniędzy założycieli, składek członkowskich (których zresztą niektórzy członkowie z uwagi na stan majątkowy są zwalniani) i darowizn. Otrzymywane tą drogą środki nie zawsze starczają na realizację naszych zadań statutowych i pomoc dla osób poszkodowanych. Biorąc jednak pod uwagę znikomość uzyskiwanych tą drogą środków, a jednocześnie duże zainteresowanie i wagę prowadzonych spraw, zwracamy się o pomoc finansową dla naszego Stowarzyszenia.

Numer konta Stowarzyszenia:

Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA"

nr: 89 8437 0002 0040 0443 4892 0001

"WOKANDA", 40-035 KATOWICE ul. Jagiellońska 5, tel. 500 024 001
nr KRS 0000172633/* */