Polub nas na Facebooku!

Jak działamy?

W zakresie naszej działalności reprezentujemy (w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa) osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, kolizjach lub wskutek błędów lekarskich, pomagamy w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia i uzyskaniu odszkodowania oraz zapewniamy obsługę prawną.

Osoby, które się do nas zgłaszają ? bardzo często są to ludzie, których nie stać na wynajęcie adwokata dochodzącego w ich imieniu właściwej rekompensaty od towarzystw ubezpieczeniowych. Ludzie ci nie wiedzą jak się poruszać w gąszczu przepisów prawnych, nie znają swoich uprawnień, traktowani jako petenci przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe cieszą się z jakiegokolwiek uzyskanego odszkodowania nie zdając sobie sprawy, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacają najniższe z możliwych kwot i liczą, że osoby te nie odwołają się do sądu i nie będą dochodzić faktycznie należnego im odszkodowania.

W ciągu 10 lat działalności zakończyliśmy ponad 1000 spraw uzyskaliśmy ponad 15 mln zł odszkodowania dla naszych członków za ból i cierpienie poniesione w wypadkach samochodowych oraz za straty materialne związane z wypadkami.
Ponadto w ramach działalności statutowej nasze Stowarzyszenie wynajmuje basen, sale rehabilitacji i siłownie, sporządza i zleca wykonywanie opinii i dodatkowych badań lekarskich, opinii biegłych rzeczoznawców z zakresu motoryzacji i ruchu drogowego, zleca także adwokatom i radcom prawnym prowadzenie spraw naszych członków.

Jednocześnie pragniemy udowodnić, iż stowarzyszenie tego typu jak nasze może funkcjonować uczciwie. Dlatego też uzyskaliśmy wpis na ogólnokrajową listę Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 49 a § 1 i 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy kodeks karny i ustawy kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 243, poz. 2426) decyzją z dnia 25 luty 2005 r.
"WOKANDA", 40-035 KATOWICE ul. Jagiellońska 5, tel. 500 024 001
nr KRS 0000172633/* */